MDBK-214 โรงพยาบาลกำจัดความเงี่ยนกับพยาบาลสุด มีการบันทึกสถานการณ์มากมายที่ทุกคนเคยมีอาการหลงผิดที่โรงพยาบาล

1533
Share
Copy the link