MDBK-214 โรงพยาบาลกำจัดความเงี่ยนกับพยาบาลสุด มีการบันทึกสถานการณ์มากมายที่ทุกคนเคยมีอาการหลงผิดที่โรงพยาบาล

2
Share
Copy the link